Student i fengselet

En del av rehabiliteringsopplegget i norske fengsler er muligheten til å ta utdannelse. Men dette er noe som krever mye av den innsatte.

Kilde for