Utvandrere i Canada

Fra v.:Nr.1. ikke fra Hommelvik, Trygve Nilsen (eller Trygve Stokbak ?), Olav Auran ?, Olaf Haldberg og Kristian Wuttudal. Olav Auran (bror av Ingvald) flyttet til USA ca.1925. Reiste sammen med Kristian Wuttudal som senere kom tilbake. K.W. reiste 15 år gammel og kom hjem i 1935.