Utvandrere i Minneapolis

Minneapolis i årene før 1.verdenskrig. På vogna: Johnny Løberg. Ved hesten: Erling Holte. De andre to er ukjente.