Emigranter på vei til Amerika

Informanten forteller: I 1904 emigrerte min far Ole Haltli - bosatt i Rindal, til Amerika. Han prøvde seg som farmer uten særlig hell. Snekring drev han også med. Han var bosatt i North Dakota og Minnesota. Han var "derover" i 10 år. Kom hjem i 1914.