Det siste ruglass

Ole Haltli på toppen av lasset. Ruglass klart for trøsking