Stielie-tjophe ( Lue sammensydd av kiler )

Til sørsamisk kvinnedrakt. Av rødt klede pyntet med grønne band. Ca. 1900. Har tilhørt Ellen Anna Mortensson.