Nidelven med bryggerekken

Bryggene (sjøbodene) som ligger langs elva og kanalen i Trondheim ble brukt av byens kjøpmenn til lasting/lossing og oppbevaring av varer.

Kilde for

Relaterte kilder