Ole Hatli med flere

Gruppebilde tatt i Dakota, USA, ca. 1910. Ole Hatli i midten