Mor med sine sønner

Famileportrett. Bildet tatt i Dakota, USA