Utvandrerfamile i Minnesota

Brynjulf Eggen m/familie, farmen i Minnesota. B. Eggen døde i 1951

Kilde for