Farm i Sioux Falls, Dakota

Olaf Fallan og Johannes mater grisene. Olaf er far til eier og Johannes er eiers svoger