Gården Teigen i Edmonton

Gården Teigen i Edmonton, Alberta, Canada. Etterkommere av Karen, Marit og Bardo Olsen Teigen bygde trolig opp denne farmen. De utvandret fra Teigen i Klæbu (g.nr. 28.003) og tok med seg gårdsnavnet