Stiftelsen av Nordmannsforbundets Trondheimsavdeling

Nordmannsforbundets Trondheimsavdeling

Foto: Schrøder

Bruk original

Stiftelsen av Nordmannsforbundets Trondheimsavdeling

Stiftelsen av Nordmannsforbundets Trondheimsavdeling - des -47