Husmannsplassen Børja

Husmannsplass under Mjøen, Oppdal. Til høyre hovedbygningen. Til venstre to uthus og litt av tomten av et tredje