Erkebispegården og Nidarosdomen

Fra Kongsgården med Domkirken. Akvarell av ark. Alstad