St. Hans på Sverreborg i 1896

St. Hans på Sverreborg i 1896

Kilde for