Fagforeningsbegravelse

Opptog av Møllearbeidernes Forening ved begravelse av en av foreningens medlemmer. Når en av foreningens medlemmer bæres til graven, stiller de alltid med foreningens fane svøpt i sørgeflor. Fanen blir da senket over graven med en siste hilsen og farvel til den avdøde.