Nemme-plassen

John N. Hovind (d.1922) siste husmann under gården Nedre Hovind i Melhus kommune.