Terningen fyr

Terningen fyr i Trondheimsleia - opprettet 1833