Handelsstedet Vikan i Barmanfjorden

Handelsstedet Vikan i Barmanfjorden på Hitra. Fosenbåten D/S "Rein" ved kai.