Befolkning Levekår Levekår i dag Forventet levetid, utvalg...

Tabell fra Statistisk sentralbyrå: Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, 1866-2007. Følg lenken for å se tabellen.