Møte mellom jordbruk og industri

I.C. Pienes Mølle og gårdstunet på Hammer 22.juli 1984