Konverter i Smelthytta

Fra 1887 var det slutt med vendrøsting, svartkoppersmelting og garring ved hovedanlegget på Røros, der koppersmeltinga nå var sentralisert. Det skjedde i forbindelse med innføring av en ny prosess – bessemering. Ved innføringen av bessemering beholdt en kaldrøsting og skjærsteinsmelting, men nå ble flytende skjærstein tappet direkte over i en konverter. Her ble ureinheter fjernet ved innblåsing av luft i skjærsteinsmelten. Innføring av bessemering var en stor forbedring av smelteprosessen ved Røros Kobberverk. Framstilling av kopper fra skjærstein, noe som tidligere tok 1 ½ måned med den gamle femtrinnsprosessen, kunne nå gjøres i løpet av 1 ½ time, og etter raffinering inneholdt sluttproduktet ca. 99,8 % kopper.

Foto: Iver Olsen

Eierrettigheter: Rørosmuseet

Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv