Røros mot øst

Røros mot øst med jernbanestasjonen