Austråttborgen

Austrått eller Austråttborgen (tidligere skrevet Østråt, Østeraat og Austråt) er en herregård i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Austrått har siden 1000-tallet vært kjent som sete for flere personer som har spilt en rolle i norsk historie. Borganlegget slik det står i dag tilskrives rikskansler Ove Bjelke, som skal ha sluttført anlegget ca 1656. Borgen brant ned i 1916. En restaurering ble påbegynt i 1920-årene, og var ferdig i 1961. Borgen var tidligere en del av en større jordeiendom, men jorden er nå skilt fra. Staten eier selve borgen med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim som forvaltningsorgan

Relaterte kilder