Befolkning Levekår Levekår i dag Inntektsregnskap for hush...

Statistikk frå Statistisk sentralbyrå som visar inntektsregnskap for hushald, etter hushaldstype. Statistikken er frå 2006 og viser gjennomsnittet i kroner. Du må følgje lenka for å sjå statistikken.