Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Hamskiftet". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Jordbruket før 1850

Den store veven : et år på den gamle garden.
Sissel Skonnum ; llustrert av Elisabeth Johnsgård. - [Oslo] : Cappelen, 1998. - 175 s. 

Det store Hamskiftet

Barna på bondegården i gamle dager : kulturhistorie for barn
Sigrun Hjelde. - [Oslo] : Solum, 2003. - 127 s. : ill.

Det store hamskiftet i bondesamfunnet
Inge Krokann ; med etterord av Tore Pryser. - 3.utg.. - Oslo : Samlaget, 1982.

Gard og grend : gamle fotografi frå bygdesamfunnet i tida 1870-1940
Bilettekst og kulturhistoriske kommentarar ved Einar Hovdhaugen


Modernisering av jordbruket etter 1945

Bondesamfunn i oppløsning? : trønderske bondesamfunn 1930-1980
Redigert av Dagfinn Slettan. - Lesja : A. Kjelland, 1989. - 126 s.

Bygdesamfunn i omvelting : 1945-1996
Brynjulv Gjerdåker. - [Oslo] : Landbruksforlaget, cop. 1995. - 480 s. : ill.