Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Seksualitet" Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Det rare : jenter og seksualitet gjennom 100 år
Kari Telste. - Oslo : Schibsted, cop. 2005. - 127 s. : ill.

Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie
Einar Hovdhaugen. - Oslo : Samlaget, 1976. - 128 s.[1] bl. : ill. - (Norsk kulturarv ; 13)

Ekteseng og bordell : om 1790-årenes seksualopplysning
Bodil Stenseth. - Oslo : Aschehoug, 1997. - 215 s. : ill.

Moderskapets frigjørelse : to foredrag - fra 1915 og 1919
Katti Anker Møller ; med forord om Kvinnesaken 1974 av Tove Mohr. - Oslo : Tiden, [1974]. - 60 s.1 bl. - (Tidens tema ; 51)