Riksgrenseoppgang

Riksgrenseoppgang i Tydalsfjellene. Bakerste rekke nr.2 fra venstre er Peder Svelmo