Vinjesjøen - Mosvik

Fra Vinjesjøen, Mosviken. Med den gamle bebyggelsen i Mosvik.