Salsbruket

Salsbruket i slutten av 20-årene

Foto: O. Skarbø

Bruk original

Salsbruket i Nærøy

Salsbruket i Nærøy