Samiske kulthandlinger

Fargetegning av noaider og dyr, kulthandlinger. Etter Mioses Pitt i "Enflish Atlas" 1680, bd. 1; World & Nothern regions.