Noaide i transe.

Noaider med runebommer av nordsamisk type. Etter J. Schefferus "Lappland" 1673. Svensk utgave fra 1956.