Billedserie - bjørnekult 2

Tegningene viser stadiene i en samisk bjørnejakt. Bjørnene var et hellig dyr og jakten var forbundet med mange ritualer.

Tegning 194
Jegerne omringer hiet, og bjørnen blir vekket av hundene.

Tegning 195 a
Bjørnen drepes. Jegerne danser i ring rundt det døde dyret.

Tegning 195 b
Jegrene veder hjem. Bjørnejegeren takker seiden for jaktlykken, og kryper inn i teltet, der kvinnene mottar ham med magiske riter.

Tegner:Ossian Elgström.

Billedserien er trykt i Norrbottens Museums årbok 1970, Luleå, Sverige.