Utlendingsdirektoratet nettsiden

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal iverksette og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Ved å trykke på lenken under kommer du til UDIs nettside.