Samlet fruktbarhetstall 1970-2007

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser samlet fruktbarhetstall for Norge, 1970-2007. Følg lenken til figuren.