Handlingsplan mot tvangsekteskap

Den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap er den største satsningen som noen gang er gjort for å bekjempe tvangsekteskap. Planen inneholder 40 nye tiltak, og det er bevillget over 70 millioner kroner. Handlingsplanen er utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet.