Barn leker på lastebil - Svanviken arbeidskoloni

Svanviken ble drevet av Norsk Misjon blant hjemløse. Bildet er fra 1930-tallet.