Rostad barnehjem, Inderøy

Rostad ble drevet av Norsk Misjon blant hjemløse. Bildet er fra 1930-tallet.