Ungdomsaktivitet

Skisportens dag i gamle dager. Ungdommene i Sørstuen Bogen og noen naboer.