Ungdom på konsert

Ungdom på konsert i Frimurerlosjen