Folkeliv på Lianvannet

Skøytegåing på Lianvannet om høsten