Våronn i Kvernhusvik

Fra h.: Knut Herje (f.1887), hans far Karl Herje. Våronna i Kvernhusvik på Hitra