Folkeliv i Prinsens gate

Prinsens gt. mange biler og mennesker 1937. Nærmest til venstre: V-6064 Opel Blitz lastebil, eier sjåfør Karl Kvalvik, Namsskogan (iflg. "Hvem eier bilen" 1937) med "busshus" montert på lasteplatten. Bak den U-3504 Chevrolet personbil 1926, eier Knudtsen, adr. Dalmo Byåsen (iflg. "Hvem eier bilen" 1937) (info: Ivar Stav)