Bårdshaug herregård

Bårdshaug Herregård 1906

Foto: Peder O. Aune

Bruk original

Bårdshaug Herregård

Bårdshaug Herregård ble bygd for generalkonsul Christian Thams ved forrige Århundreskifte. Chr.Thams var en ruvende personlighet innen forretningsdrift og diplomati. Den majestetiske herregården på Orkanger i Sør Trøndelag var hjemmet til gründeren og verdensmannen Christian Thams - arkitekt, minister, godseier og konsul. Christian Thams kjøpte Bårdshaug Herregård i 1890 - opprinnelig prestegårdslån på Orkanger. Huset bygde han om i flere stilarter, og han tegnet hovedbygningen selv. Resultatet ble en særpreget herregård og et unikt syn på landsbygda. Den gang som i dag.