Lade gård

Lade gård

Foto: Klaus Forbregd

Bruk original

Lade gård

Lade gård er en gammel herregård på Strinda, mellom Lade kirke og Ringve. I historisk tid tilhørte den Ladejarlene. Den har vært kongsgård og klostergods. Trondheim kommune tok over eiendommen i 1917 og fra 1922 til 1960 holdt Lærerhøgskolen til her. Senere var Sosialhøgskolen her en periode. Reitangruppen fikk i 1992 kjøpt gården. Gården er nå restaurert.