Ringve gård

Ringve gård 1939 (antatt)

Foto: Schrøder

Bruk original

Ringve gård

Ringve ligger på Lade øst for Trondheim omkring tre kilometer fra byens sentrum. Lade er nevnt første gang i Harald Hårfagres saga, og fra hans tid frem til slutten av 1600-tallet er Lades historie også Ringves historie. I senmiddelalderen lå store deler av eiendommene på Lade først under kirken med Bakke kloster og etter reformasjonen under kongen. Navnet Ringve er nevnt allerede omkring 1520, men det er først ved delingen av det store Lade-godset i 1661 at eiendommen Ringve ble en realitet. Den eldste bygningen på Ringve i dag er fra omkring 1740. På tunets sydside ligger hovedbygningen, påbegynt av Richard Schjelderup Knoff som eide Ringve mellom 1853 og 1878. Bygningens karakteristiske interiører er ramme for en del av musikkhistorisk museum. I denne perioden ble også driftsbygningen fullført der vi i dag finner Museet på låven, konserveringsverksted, konsertsal, festsal og butikk samt bibliotek og kontorer