Gjevran gård

Storgård i Egge, i sin tid bosted for statsminister Ole Anton Qvam og Fredrikke Marie Qvam. Eies i dag av Erik Qvam. Hovedbygningen på gården er bygd på 1830-tallet. I 1929 brant fjøsbygningen. Også i 1956 var det brann på Gjevran og låven brant ned. Gården nevnes i skriftet tiendepengeskatten (1521) og var allerede da en storgård, eid av Reins Kloster. Ble krongods etter reformasjonen.