Munkvoll gård

Munkvoll gård 1947

Foto: Schrøder

Bruk original

Munkvoll gård

Munkvoll (Munkvold) gård på Byåsen, øst for Kyvannet, mellom Ferstad og Havstein. Gårdanlegg med våningshus, fjøs, gårsdtun, tuntre. Hovedbygningen ble oppført i 1778 av generalveimester von Krogh. Gården hadde mange eiere frem til 1846, da den ble overdratt til Søndre Trondhjems amt for bruk som landbruksskole (Agerdyrknings-seminaret), skolen flyttet i 1860 til Rotvoll. Gårdanlegget ble i 1946 overtatt av Trøndelag Vanføreheim, jorda kjøpt av Trondheim kommune