Småbruker og fisker

Kristen 81 år gammel. Småbruker og fisker. Her er han på veg opp fra sjøen. Den tid sjøen var "vegen" mellom Gjetastrand og Børsa, var Kristen fast rorskar for både prest, lensmann, doktor og dyrlege. De som skulle ha skyss, kom til Kvitskjæret med hest eller bil.